• Poradna
  • 15% DPH pro zahradní domky.

V našem internetovém obchodě se zahradními domky jsou ceny standardně včetně 21% DPH.

Od ledna 2008 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), která se významným způsobem dotkla i zdaňování staveb (a souvisejících služeb) určeným k bydlení. 

Zahradní domek, altán, chatu, sklad na nářadí můžeme za jistých podmínek účtovat ve snížené sazbě 15%. 

Splňujete následující podmínky níže? Využijete montáž? Poté můžete ušetřit 6% z ceny zahradního domku,montáží a veškerého dalšího příslušenství. Obecně z celkové hodnoty objednávky.  

Pokud si u nás objednáte dřevostavbu včetně montáže a splňujete podmínky citované v §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, tzn. bude-li dřevostavba příslušenstvím rodinného domu nebo bytu, splňující definici sociálního bydlení, budeme účtovat sníženou sazbu DPH 15%.

Podmínkou pro přiznání snížené sazby DPH je podepsání čestného prohlášení, dodání koladuačního rozhodnutí (stavebního povolení nebo výpisu z katastru) a zakoupení příslušenství společně s jeho montáží.  V případě, že objednáte zahradní domek přes náš e-shop a chcete využít nižší sazby DPH napište nám do poznámky. Budeme Vás kontaktovat, zašleme Vám vzorové čestné prohlášení k vyplnění. To nám zalšete například elektronicky zpět, vč. dalších dokumentů. A my Vaší objednávku upravíme. Nasledně Vám zašleme její nové potrvzení s nižší cenou. 

15% sazba DPH platí i pro příslušenství, které si pořizujete k již postavěné stavbě ( nezáleží jak staré ), nebo rozestavěné stavbě, opět však musí splňovat definici sociálního bydlení. 
Při komplexních dodávkách dřevostaveb v "plné výbavě" se jedná o výrazně nižší koncovou cenu. 

POZOR: V případě nákupu na FIRMU nelze 15% DPH využít. Sídlo firmy = není sociální bydlení. 

Výstavba bytu
U stavebních a montážních prací spojených s výstavbou bytu pro tzv. sociální bydlení (včetně příslušenství) se uplatní snížená sazba daně. V opačném případě to je základní sazba daně. Bytem pro sociální bydlení je dle ZDPH byt, jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 120 m2.
Do této plochy se započítává součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Naopak se nezapočítává podlahová plocha prostor, které nejsou místností. Jedná se např. o balkóny, terasy, lodžie či o podíl na společných částech domu. Za místnost se také nepovažuje sklepní kóje, která je ohraničena pevnou stěnou nedosahující stropu anebo je ohraničená jiným způsobem (pletivem, laťkovou přepážkou apod.). 
Příslušenstvím bytu jsou místnosti a prostory, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány s bytem, například komora, sklep, dřevník, kolna (např. na terase bytu). 

Výstavba rodinného domu 
U stavebních a montážních prací spojených s výstavbou rodinného domu pro tzv. sociální bydlení (včetně příslušenství) se uplatní snížená sazba daně. V opačném případě to je základní sazba daně. Rodinným domem pro sociální bydlení je rodinný dům (více jak polovina podlahové plochy je určena pro rodinné bydlení), jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m2.
Do této plochy se v případě rodinného domu započítává součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (např. kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodba, místnosti pro podnikání, ale i garáž, pokud je přímo v domě). Naopak se do této plochy nezapočítávají prostory, které nejsou místnostmi (balkóny, terasy, lodžie či půda) a dále součet podlahových ploch místností, které tvoří příslušenství rodinného domu. Jako příklad lze uvést garáž, která je mimo dům. 
Příslušenstvím rodinného domu a (popř. bytového domu) mohou být například stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, například garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům, atd. 

Odkazy na MFČR